HSE Cursussen 2018

Praktijkdag Omgevingswet en complexe bedrijven

Dinsdag 5 juni 2018 - Van der Valk Hotel Utrecht

 

In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor veel bedrijven betekent dit waarschijnlijk een vereenvoudiging in wet- en regelgeving, maar is dat ook het geval voor complexe bedrijven, IPPC- en Seveso-inrichtingen? Op dinsdag 5 juni geeft Sdu, in samenwerking met Royal Haskoning DHV, de praktijkdag Omgevingswet en complexe bedrijven, u het antwoord op onder andere deze vraag.

Deze praktijkdag is de meest concrete dag voor complexe bedrijven als het gaat om Omgevingswet! Aan de hand van diverse interactieve werkvormen brengen we uw kennisniveau op peil ten aanzien van de belangrijkste uitdagingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Na deze dag bent u dan ook voorbereid om de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet te treden.

De Omgevingswet & complexe bedrijven
De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee voor bedrijven. Is sommige gevallen een vereenvoudiging, maar niet overal. Het begrip 'inrichting' verdwijnt, de specifieke zorgplicht vervangt de algemene zorgplicht en nieuwe algemene regels vervangen het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit.

Er ontstaan voor bedrijven verplichtingen op het gebied van vroegtijdige participatie. Er ontstaan ook kansen om bedrijfsbelangen in te brengen in het gemeentelijk Omgevingsplan. Het bestemmingsplan verdwijnt, het Omgevingsplan biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk op het gebied van milieuregels. Om flexibiliteit te bevorderen, verdwijnt de onlosmakelijkheid tussen milieu en bouwen. Het denken in activiteiten in plaats van inrichtingen vraagt aanpassing, maar biedt de mogelijkheid om te focussen op continuïteit in kernactiviteiten.

De Praktijkdag geeft u alle antwoorden
Tijdens deze dag staat het bedrijf als gebruiker centraal. Vanuit de positie van het bedrijf worden de belangrijke wijzigingen van de Omgevingswet op een integrale wijze inzichtelijk gemaakt. Na deze dag beschikt u over:

  • Inzicht in belangrijke onderwerpen waarop je moet letten als jouw gemeente haar Omgevingsvisie en plan vaststelt
  • Ervaring met het identificeren en benaderen van stakeholders bij uitvoering van wijzigingen in jouw bedrijfsvoering
  • Inzicht en aandachtspunten ten aanzien van wijzingen in direct werkende regels
  • Handige tools in relatie tot Participatie, Omgevingsplannen en direct werkende regels en in relatie tot de Omgevingswet
  • Een actielijst richting de invoering van de Omgevingswet

Deze dag geeft de antwoorden op uw vragen, maar ook verschillende handvatten en tools die u in uw praktijk in kunt zetten. Zorg dan ook dat u deze dag niet mist.

Nu inschrijven voor slechts 249 euro
Schrijf u vandaag nog in. U volgt deze dag inclusief uitgebreide lunch en gratis parkeren voor slechts € 249,- p.p. (excl. btw).