HSE Cursussen 2018

Programma Cursus VCA-c

9.30 uur      Ontvangst met koffie & thee
     
10.00 uur   Opening door de dagvoorzitter
     
10.05 uur   Blok 1 Toxicologie
   
 • Wat zijn gevaarlijke stoffen?  En welke stoffen zijn dat niet?
 • Zijn alleen chemische stoffen “uit de fabriek” gevaarlijk ?  En “natuurlijke stoffen” ongevaarlijk?
 • Risico’s en effecten voor mens en milieu bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Wie is de sterkste? Leer  “Paracelsus“
     
11.00 uur   Ochtendpauze
    Bespreek lezingen met uw vakgenoten onder het genot van een kopje koffie- of thee.
     
11.30 uur   Blok 2 Brand en explosie
   
 • Begrippen brandbaar , explosief , vlampunt en zelfontbranding
 • Deels met  life en video presentaties
     
12.30 uur   Lunch
    Praat na onder het genot van een heerlijke lunch.
     
13.45 uur   Blok 3 Hoe de risico’s met gevaarlijke stoffen te beperken?
   
 • Indeling van gevaarlijke stoffen en etikettering, gevarenzinnen enz.
 • Verschil tussen preventie en repressie; wat heeft de voorkeur
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en de beperkingen
     
14.45uur   Blok 4 Relatie interne en externe veiligheid
   
 • Arbozorg en externe (milieu) veiligheid
 • Het meten van stoffen
     
15.45 uur   Middagpauze
    Bespreek lezingen met uw vakgenoten onder het genot van een kopje koffie- of thee
     
15.45 uur   Samenvatting van de dag
   
 • Vragen over behandelde onderwerpen? 
 • Korte toets  en nabespreking toets.